Jak je znáte? Osobnosti z českých bankovek III.

Mnozí Češi doma i ve světě proslavili své jméno a získali tím místo na stránkách učebnic dějepisu. Jen málokterým se ale dostalo té cti, že jejich portréty zdobí lícní strany českých bankovek. Jací lidé to byli?

Dvoutisícovka – Ema Destinnová

Světoznámá operní pěvkyně, ale jak už tomu často bývá, Češi jsou málokdy doma proroky… Jako mnozí jiní i Destinnová, vlastním jménem Emilie Kittlová, v Čechách na počátku své pěvecké dráhy neuspěla a Národní divadlo ji odmítlo angažovat. Ještě téhož roku však prorazila v Berlíně a započala svou hvězdnou kariéru, v průběhu které zpívala např. i v Metropolitní opeře v New Yorku po boku Enrica Carusa. Její rodná země ji ocenila až mnohem později, kdy její soprán platil za vzor čisté krásy. V průběhu svého života zvládla repertoár více než 80 velkých operních rolí. Mimoto byla také uznávanou v českých vlasteneckých kruzích, neboť šlo o všestranně vzdělanou a angažovanou osobnost.

Pětitisícovka – Tomáš Garrique Masaryk

Věděli jste, že tento dnes každému dítěti známý zakladatel samostatného českého státu, byl původně opakovaně zvolen a pracoval jako poslanec Vídeňské říšské rady? Z jeho předválečných literárních děl dokonce jasně vyplývá, že se mu český nacionalismus příčil a vnímal jej jako antisemitský a na Češích odsuzoval jejich omezený rozhled. Teprve světová válka jej přivedla ke změně názoru a arogance absolutistické rakouské moci ho donutila zrevidovat svůj názor, že ideálem je reforma celé Rakousko-Uherské monarchie. Přiklonil se k české nezávislosti a posléze působil jako hlavní činitel při vzniku samostatného Československa v roce 1918.