Historie české měny

Pokud budeme pátrat po tom, jaká je historie české měny, pak budeme muset zamířit hodně daleko do minulosti. První peníze se na území současné České republiky objevily již v době před naším letopočtem. Jednalo se o zlaté a stříbrné mince, které se k nám dostali s příchodem Keltů.

Peníze v době Velkomoravské říše

V době Velkomoravské říše a po jejím pádu se ne území českých zemí používali především Stříbrné denáry. Původ stříbrného denáru se datuje a do období 3. století př. n. l. Název této mince pochází z latiny. První české mince (denáry) jsou spojeny se jménem Boleslava I. (935-972). První české mince měli průměru cca 18 – 20 mm a vážili cca 1,4 gramu. Jen pro představu, jeden stříbrný denár tehdy představoval poměrně velkou hodnotu. Stačil pokrýt všechny potřeby jednoho člověka na více než měsíc.

Mincovní reforma a Pražský groš

V roce 1300 Václava II. (1278-1305) provedl mincovní reformu. V té době již denár nebyl příliš oblíbený. Jako běžné platidlo ho nahradil právě Pražský groš. Groše zavedl v českých zemích právě Václav II. Pražské groše se razily v Kutné Hoře. Technologii ražby těchto mincí byla přinesena na naše území z Itálie. Tato mince se velmi brzy stala oblíbeným a uznávaným platidlem po celé Evropě. Pražské groše vymizely z oběhu až po roce 1561.

Pražský groš jako první zavedl v roce 1300 Václav II. Pražské groše razili i další panovníci.
Pražský groš jako první zavedl v roce 1300 Václav II. Pražské groše razili i další panovníci.

Pražské groše nechávali razit i další panovníci jako Král Jan Lucemburský, který nechával razit i půlgroše nebo Ladislav pohrobek. Pražské groše nechával razit i král Jiří z Poděbrad. Tehdejší platební soustava zahrnovala tento systém: 1 groš pražský = 7 peněz bílých (denárů) = 14 peněz malých (haléřů).

Česká měna v období habsburské nadvlády

V roce 1561 v Čechách zavádí král Ferdinand I. Novou říšskou měnu. Základní jednotkou této měny byl říšský zlatý. Nenechte se ale mýlit názvem mince. Nebyla ražena ze zlata, ale jednalo se o stříbrnou minci. Ta se dále dělila na 60 krejcarů. Kromě říšského zlatého tak existovaly mince v hodnotách 1, 2, 10 a 30 krejcarů.

V roce 1573 pak Maxmilian II. Habsburský zavádí Bílý groš. Jeden bílý groš měl hodnotu dvou malých grošů. Na líci český lev a jméno panovníka a titul. Na rubu znak Habsburků, letopočet a další tituly.

Dukáty neboli český zlatý byla mince, která platila souběžně s groši. V případě dukátů se ale jednalo o zlatou minci.  Obsah ryzího zlata v jednom dukátu byl 3,44 gramu.

Český dukát (zlatá mince) nechával razit už král Karel IV.
Český dukát (zlatá mince) nechával razit už král Karel IV.

Další mincí, které se v té době používala, pak byly Tolary. Tolary začal razit jako první v roce 1519 Ludvík Jagelonský. Tolar je symbolickým předchůdcem současného amerického dolaru. Je to dáno tím, že název tolar se používal po celé Evropě jako obecné označení pro velké stříbrné mince. Tím se tolar dostal v 18 století i na americký kontinent a postupně se z něj stal současný dolar.

Předchůdce ameriského dolaru? Český stříbrný tolar.
Předchůdce ameriského dolaru? Český stříbrný tolar.

Dalším významným platidlem na českém území pak byli i grešle (viz přísloví: nestojí ani za zlámanou grešli).  Jako první u nás razil grešli Ferdinandem II. Habsburským. Jednalo se o stříbrnou minci s průměrem 16,4 mm a s hmotností 0,73 gramu. Posléze pak Marie Terezie zavedla měděnou grešli o průměru 17,5 mm a hmotnosti 1,67 g.

První bankovky na českém území

Jako první bankovky se na českém území začínají používat Bankocetle. Nejednalo se ještě o bankovky v pravém slova smyslu. V roce 1762 totiž vídeňská banka vydává státní dluhopisy. Těmi se právě Marie Terezie snažila získat peníze pro svoje reformy. Bankocetle se tak staly prvním všeobecně uznávaným papírovým platidlem na našem území.

Jak vznikla koruna

Současná česká koruna má svoje kořeny v Rakousko-Uherské koruně. Koruny a haléře zavádí Rakousko-Uhersko  v roce 1892. Po vniku samostatného českého státu pak byly původní rakousko-uherské bankovky okolkovány a staly se z nich první československé státovky. Okolkována ale byla pouze jedna polovina bankovek, které tehdy byly v oběhu. 26. 2. 1919 pak proběhla všeobecná měnová reforma.

Česká bankovka s hodnotou 1000 Kč z roku 1934
Česká bankovka s hodnotou 1000 Kč z roku 1934

Další měnovou reformu pak Česká republika zažila v roce 1953. Tehdy každému obyvateli zůstalo pouze 300 Kč. Další reforma pak hrozila v roce 1962, ale nakonec k ní nedošlo.

Až po rozpadu Češko-Slovenské federace v roce 1993 došlo ke změně české měny. V té době zavedené bankovky a mince pak bez větších změn platí až do dnes.

Nevíte si rady? Poradíme vám: Sociální dávky: Nárok na mateřkou a rodičovskou