Jak je znáte? Osobnosti z českých bankovek II.

Díky jejich vyobrazení na bankovkách je poznáme vždy a všude. Víte ale, jací lidé to byli? Čím se proslavili, jak žili, o co usilovali, po čem toužili?

Pětistovka – Božena Němcová

Přestože se jedná o zřejmě nejvýraznější autorku české obrozenecké éry a zakladatelku novodobé české prózy, její původ je silně nejistý. Tajemstvím je zahalen i konkrétní rok jejího narození, přestože se dějepisci ustálili na nejpravděpodobnějším datu – únor 1820. Vzhledem k jejímu privilegovnému postavení v rodině i nadstandardním vztahům rodiny s kněžnou Kateřinou Zaháňskou se dodnes spekuluje o tom, zda náhodou nebyla jejím nemanželským dítětem – či někoho z její rozvětvené rodiny. Za nejpravděpodobnější podezřelou bývá pokládána kněžnina sestra Dorothea. Těmto spekulacím nahrává i fakt, že v matrikách je původně uvedena jako Barbora Novotná, tj. pod dívčím jménem své matky, známé příjmení Panklová získala teprve později, po její svatbě s Johannem Panklem. Její život byl neradostný, manželství nešťastné, trpěla nouzí a často i hladem, pohřbila svého milovaného nejstaršího syna… Lze se takové ženě divit, že se utíkala ke šťastným vzpomínkám na dětství, které tak zůstaly uchovány pro všechny budoucí generace?

Přečtěte si také:  Co s roztrženou bankovkou?

Tisícovka – František Palacký

Tento český spisovatel, historik a politik by měl sloužit za vzor všem dnešním studentům! Ač syn pouhého venkovského kantora, z jedenácti sourozenců, bez možnosti univerzitního vzdělání, pouhou svou pílí a samostudiem nabyl záviděníhodných vědomostí a znalostí.  Jeho stěžejním literárním dílem jsou Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, které obsahují českou historii od pravěku až k nástupu Habsburků na český trůn. Právě Palackému se dostalo té cti poprvé poklepat na základní kámen Národního divadla – však byl také zván Otcem národa.