České peníze

V České republice je oficiální měnou Česká koruna. Ta je aktuálně platná od roku 1993 (konkrétně od 8. února kdy došlo po rozdělení Česko – Slovenska i k rozdělení společné měny na Českou a Slovenskou korunu). Mezinárodní zkratka pro české peníze je CZK. První české bankovky, které se dostali do oběhu, měli nominální hodnotu 200 Kč.

Česká koruna má ale mnohem delší historii. Již při vzniku samostatného československého státu po rozpadu Rakouska-Uherska se u nás platilo korunou. V Rakousku-Uhersku totiž platila od roku 1892 rakouská koruna.  Po vzniku nového československého státu ještě nějakou dobu na území republiky platili původní rakousko-uherské koruny. V roce 1919 pak proběhla měnová reforma, při které se původní rakousko-uherské peníze kolkovaly.

V té době se také intenzivně řešilo, jak by se měla jmenovat nová česká měna. Mnoho lidí se nedokázalo smířit s tím, že by se české peníze jmenovaly koruny, protože to byl název původní rakouské měny. Pro české peníze byly navrhovány názvy jako sokol, lev, stotina, denár, groš, káně a dokonce i řepa.

České peníze – platné mince

V současné době mezi platné peníze patří celkem šest různých mincí. Jedná se o mince s hodnotou 1 Kč, 2Kč, 5Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč.

Mince 1 Kč Mince 2 Kč Mince 5 Kč
Mince 10 Kč Mince 20 Kč Mince 50 Kč

České peníze – platné bankovky

Aktuálně je na území České republiky v oběhu celkem 6 různých bankovek. Jejich hodnoty jsou 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč.

Bankovka 100 Kč Bankovka 200 Kč Bankovka 500 Kč
Bankovka 1000 Kč Bankovka 2000 Kč Bankovka 5000 Kč

České peníze – pamětní mince

Kromě klasických mincí a bankovek vydala Česká národní banka (ČNB) ještě celou řadu pamětních mincí. Ty jsou vdávány především pro sběratelské účely a téměř vždy se vážou k nějaké významné události nebo k nějakému důležitému historickému výročí.

Pamětní mince vydávané ČNB zahrnují především řadu stříbrných mincí s nominální hodnotou 200 Kč. Dále pak byla vydána i stříbrná mince s hodnotou 500 Kč a dále pak mince s hodnotou 2000 Kč a bimetalová mince s hodnotou 2500 Kč.

Pamětní mince 200 Kč rub Pamětní mince 2500 Kč rub Pamětní mince 2000 Kč rub
Pamětní mince 200 Kč líc Pamětní mince 2500 Kč líc Pamětní mince 2000 Kč líc

Zajímavosti a vysvětlivky

Součet všech aktuálně platných mincí a bankovek je přesně 8888 Kč (1+2+5+10+20+50+100+200+500+1000+2000+5000)

Mezinárodní zkratka pro české peníze je CZK, lokálně se používá zkratka Kč

Před zavedením české koruny v roce 1993 platila na území české republiky československá koruna (mezinárodní zkratka pro tuto měnu byla CSK, místě se používalo Kčs)

Původní název pro české peníze pochází už z doby Rakouska-Uherska, tehdejší měna byla rakousko-uherská koruna, která se používala od roku 1892