České bankovky – historie

Nebývalo vždycky zvykem platit pouhým kouskem papíru, který sám o sobě nemá žádnou cenu. V hluboké historii nebyly peníze kryty zlatem, které nikdo z nás nikdy neviděl, byly drahým kovem samy o sobě. Kdy se tedy objevily v Českých zemích bankovky a jak to s nimi bylo?

Bankocetle – neúspěšný pokus

První papírová platidla se objevují v našich končinách na scéně už (teprve?) roku 1762. Říkalo se jim bankocetle, byly to v podstatě státní dluhopisy, a příliš nadšení nevzbudily. Vznikly z důvodu vysoké zadluženosti státu, který potřeboval stáhnout z oběhu drahé kovy a dlouho se jimi neplatilo. K jejich znehodnocení došlo už v roce 1811. Více se papírové peníze začaly šířit v 19. století.

Československé

České bankovky přicházejí se vznikem českého státu. Nikoliv však okamžitě, nic nejde hned, takže zpočátku se jen okolkovaly původní bankovky rakousko-uherské. první emise československých korun byla vydána na podzim 1919 a československá koruna jako měnová jednotka od té doby přetrvala až do rozpadu společného státu a měnové rozluky se Slováky.

Za více než 70 let svého trvání změnily korunové bankovky mnohokrát svou podobu, nominální i faktickou hodnotu.

Přečtěte si také:  Co s roztrženou bankovkou?

Skutečně české

Historie českých bankovek je prozatím velice krátká. Ryze české korunové bankovky vstoupily v platnost až počátkem roku 1993, kdy došlo k měnové rozluce bývalých států Československa. Jako první byly dány do tisku bankovky v hodnotě 200 korun dle návrhu Oldřicha Kulhánka, který se následně stal autorem i všech ostatních českých bankovek. Původně měla tato bankovka být první československou bankovkou bez socialistických symbolů, nakonec získala prvenství zcela jiné.

Masaryk, Destinnová, Palacký, Němcová, Komenský, Karel IV. – osobnosti, jejichž portréty má každý rád. Denně se s nimi setkáváme, směňujeme je za zboží, měníme větší za menší a menší za větší – ale přemýšlíme o nich někdy?

Věděli jste např., že výrobní hodnota jedné pětitisícovky s Masarykem je pouhé 2 koruny a 30 haléřů?