Chcete podnikat?

Podnikání prostřednictvím založení firmy je dnes velmi časté. Je oblíbenější a zajisté i výhodnější formou podnikání jako podnikání prostřednictvím živnosti. Daňové zatížení je v současnosti stejné pro fyzické i právnické osoby, avšak fyzické osoby ručí za závazky svého podnikání celým svým majetkem, proto jdou do většího rizika. Proto je jistě výhodnější založit obchodní společnost a ručit za její závazky jen omezeně, do výše svého nesplaceného vkladu. Obchodní společnost můžete dokonce kdykoli prodat, a to zpravidla se ziskem, i to je velkou výhodou. Pořizovací náklady při založení obchodní společnosti jsou ale vyšší než při založení živnosti, proto lze dojdete k závěru, že potřebujete půjčku.

Vyřídit půjčku dnes ale není žádný problém. Mnohé bankovní i nebankovní subjekty nabízejí různé výhodné půjčky, stačí se jen informovat a vybrat si tu, která bude pro vás nejvýhodnější.

Nejdůležitějším dokumentem při zakládání společnosti je zakladatelská listina v případě jednoho společníka a společenská smlouva v případě více společníků. Musí obsahovat několik povinných náležitostí, například obchodní jméno společnosti, předmět podnikání, sídlo firmy, výši základního kapitálu a výši vkladu jednotlivých společníků, určení společníků, určení správce vkladu a jiné. Následně je třeba společnost přihlásit na potřebných úřadech a také k placení dani z příjmů.

Přečtěte si také:  Občanské půjčky

Možná vás dané skutečnosti odrazují, protože zaberou dost času a vyžadují i určité znalosti a zkušenosti v dané oblasti. Pokud je to tak, můžete se obrátit na některou společnost, která se zabývá zakládáním společností takříkajíc na míru.