Hypotéky a jejich druhy

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, který můžeme rozlišit na dva základní typy, které dělíme podle účelu využití hypotéky. Přesto však existuje ještě několik dalších typů hypoték, mezi které patří australská hypotéka či hypotéky kombinované s dalšími produkty. Zajímá vás, čím jsou jednotlivé typy specifické a čím se od sebe odlišují?

V našem článku se na jednotlivé typy hypoték, jako je účelová, neúčelová, tedy americká hypotéka a mnohé další podíváme blížeji.

Dva základní typy dle účelu

Jak bylo řečeno v úvodu, typy hypoték se dělí na dvě základní varianty, které rozdělujeme podle účelu využití. Patří sem účelová a neúčelová hypotéka. Jak již z jejich názvu vyplývá, účelová hypotéka je přímo zaměřena pouze na financování vlastního bydlení, například na koupi nemovitosti, koupi stavebního pozemku, výstavbu nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci či splácení úvěru použité na investice do nemovitosti. Účelová hypotéka může být využita i na získání zvláštního podílu na nemovitosti (například mezi manželi).

Neúčelová, tedy americká hypotéka nedefinuje, na co musí být hypotéka využita. Klient jí tedy může financovat i koupi movitých věcí (auto, dovolenou, studium). Nevýhodou těchto hypoték je jejich úroková sazba, která se pohybuje zhruba o 2 % výše než u účelové hypotéky.

Dělení podle výše hypotéky

Hypotéky můžeme dělit i podle výše, do které jsou poskytované. Tato výše je představována procentem z hodnoty zastavené či pořizované nemovitosti. U účelových hypoték na bydlení se tato výše pohybuje od 70 do 100 % LTV, u neúčelových kolem 60 % LTV.

Hypotéka podle splácení

Hypotéky můžeme dělit i podle způsobu splácení, tedy na anuitní, progresivní a degresivní. Běžné je anuitní splácení (stejná výše měsíční splátky po celou dobu fixace). U progresivního začíná splácení na nízkých splátkách, které jsou mu však postupně navyšovány. U degresivního je princip opačný, z vyšších úroků se klesá na nižší.

Dále rozlišujeme hypotéky podle toho, zdali jsou kombinovány s dalšími produkty (například se stavebním spořením či životním pojištěním), či podle způsobu úročení (fixní nebo variabilní). Pro snazší výběr a vlastní přehled můžete porovnávat hypotéky s hypoteční kalkulačkou.

Konec formuláře