Ražené české mince I. – od startéru po groše

Historie ražení mincí v Česku sahá až do dob 1.století n.l. Nevěřili byste? Onou mincí Keltů z prvního století našeho letopočtu je startér. Pojďme si blíže představit alespoň stručný přehled mincí, ražených postupem let u nás, v Českých zemích.

Startér a denár

Jak již bylo výše zmíněno, první mincí u nás byl startér, což byly mince ražené ze zlata a stříbra v prvním století Kelty. Hmotnost mince byla cca 2,80g. Dalšími mincemi byly stříbrné denáry, které se začaly vyrábět po rozvratu Velkomoravské říše, což byla 1. polovina 3. století našeho letopočtu, v Římské republice. U nás se denáry, vážící 1,4g razily po roce 950. Průměr mince byl 18-20mm, název byl odvozen z latiny, znamená ,,deset“, jelikož se dělil na dalších 10 mincí menší hodnoty. Následovala reforma mincí knížete Břetislava I. v roce 1050, která přinesla denáry o průměru 16mm s hmotností menší než 1g. Jedna mince denáru dokázala pokrýt náklady na jednoho člověka po celý měsíc.

Přečtěte si také:  Jak je znáte? Osobnosti z českých bankovek II.

Brakteáty, pražský groš

Brakteát, neboli v překladu tenký plíšek, byl ražen pouze na jednu stranu a to na přelomu 12. a 13. století našeho letopočtu. Průměr této mince byl 4 cm, neboli vcelku velká mince – na to reagoval v roce 1260 i Přemysl II., který začal razit brakteáty o průměrech 2 a 3cm. Tato mince je podstatná především proto, že se na ní poprvé objevil motiv dvouocasého lva. Pražský groš byl ražen za vlády Václava II. na přelomu 14. století a platilo se s ním až do poloviny 16. století. Za vlády krále Jana Lucemburského byly raženy také půlgroše. Následovala však inflace, která zapříčinila stažení kvalitních mincí z oběhu, nahradily je jen drobné měděné mince.