Provždy první, zatím jediná – dvoustovka s J. A. Komenským

Vybírat v české historii nejkrásnější bankovku s hodnotou 200 korun je úkol nad jiné jednoduchý. V této hodnotě existuje pouze jedna jediná, ta, kterou všichni důvěrně známe, která nám dnes a denně prochází rukama. Oranžová bankovka z dílny letos v lednu zesnulého malíře a grafika Oldřicha Kulhánka.

Podoba české dvousetkoruny

Dvousetkoruna se poprvé v historii dostala do oběhu na začátku února 1993. Na líci ji zdobí podobizna Jana Amose Komenského, na rubu spojené ruce dospělého a dítěte. Na vodoznaku nalezneme opět J. A. Komenského. Vytiskla ji tiskárna STC Praha, a to prozatím ve třech emisích – v letech 1993, 1996 a 1998. Mimo rozdílného roku vytištění se od sebe tyto emise liší také podpisem, na prvních dvou nalezneme podpis pana Tošovského, na té poslední je podepsán pan Kysilka.

Chybná série

V průběhu první emise dvousetkorun došlo ke kuriózní chybě, díky které byla část nových dvousetkorunových bankovek dána do oběhu s ochranným proužkem s textem „Republique du Zaire“. Bankovky s tímto specifikem ihned získaly výraznou sběratelskou hodnotu, která se v průběhu let mnohonásobně zvýšila. Dnes se hovoří o 12, 40, ale i 50 až 100 000 korunách za kus.

Přečtěte si také:  Státovky

Běžné dvoustovky

Bohužel pro nás, naprostá většina dvousetkorunových bankovek má hodnotu právě jen 200 korun – částku, za kterou pořídíte slušný každodenní nákup pro rodinu. Sběratelé se však nevzdávají. Častým omylem je např. pocit, že dvousetkorunová bankovka má na stříbrném proužku vyraženu hodnotu 500 korun. V tomto případě jde však jen o optický klam, který eliminujete, jestliže ji otočíte.